Označení!

Zajímalo mě, co to znamená, označení standardní Palety . A tak jsem si dohledala, že vychází pouze z půdorysu a jejího rozměru. Další parametry nejsou definovány. Mohou mít tedy různou výšku, nosnost i konstrukci. Další druhy těchto nosných záležitostí, které neodpovídají právě standardu, se nazývají pak atypickými. Co to je? Tyto palety jsou libovolného rozměru, […]