Finanční gramotnost

Umět správně zacházet s penězi v různých životních situacích, mít o nich přehled, tomu se říká finanční gramotnost. Nejde jen o to, umět číst, psát, počítat, ale vědět, na co se mám zaměřit například při podepisování finančních smluv a kdy smlouvu vůbec podepsat. Také umět při nakupování správně vyhodnotit, zda na to mám, či naopak.
Dnes je vlastně vše o penězích, člověk by měl vědět, kdy a kde zbytečně neutrácet, mít přehled o svých příjmech a výdajích a snažit se si spořit nějaké peníze stranou. Pokud to neudělá, může být nepříjemně zaskočen v nenadálých a nečekaných situacích. Může vzniknout náhlý větší peněžní výdaj například u zubaře, nebo pokud máme auto, tak nečekaná porucha a jiná další překvapení.
drobné mince v rukách
Pak se snadno stane, že lidé zbytečně spadnou do dluhů, protože jsou nuceni si vzít půjčku či úvěr. A právě i v tuto chvíli by měl člověk znát alespoň základní finanční produkty. Tedy jaký je rozdíl mezi spotřebitelským úvěrem, hypotékou, půjčkou, nebo rychlou půjčkou. Neboť právě „rychlopůjčky“ mohou zavést člověka do začarovaného kruhu dluhů. Sice má rychlé peníze bez doložení příjmu během 24 hodin na svém bankovním účtu a může je ihned použít na nečekaný výdaj, ale pak následuje nekonečné splácení. Jeho měsíční rozpočet se navýší o tuto splátku, na kterou mu z výplaty nezbyde a tak mnohdy sklouzne k další půjčce. Toto často vede až k exekuci.
V dnešní době je na trhu mnoho takových online rychlých půjček, kde vám půjčí bez doložení příjmu, stačí zaslat elektronicky pouze občanský průkaz. Avšak úrok je někdy téměř 100 procent, tedy můžeme zde hovořit o lichvářství. Bohužel je ale ještě hodně lidí, kteří tuto finanční službu využijí.
 prasátko kasička
Průzkumy ukazují, že finanční gramotnost Čechů se zvýšila, avšak stále ještě není na vysoké úrovni. Spousta lidí si neumí spočítat nevýhodnost půjček, stačí jim pouze lákadla, která tyto společnosti nabízejí a kterými lákají lidi, aby si u nich půjčili.

Účinný přípravek pro úpravu vody ve vířivkách a v masážních bazénech – odpěňovač

Bazény s vířící vodou, neboli vířivky, byly známy již ve starověku. Byly součástí bohatších vrstev obyvatel v Egyptě, využívali je Řekové a Římané. Římské lázně také daly podnět novodobým technologiím, které jsou v současné době populární pod souhrnným názvem wellness. Procedury wellness jsou prokazatelně účinné především pro eliminaci stresových faktorů, které se během pracovního týdne nashromáždí na každém z nás v nebývalé míře. Většina stresu, až 75 procent, pramení z pracovního procesu a v souvislosti s penězi.

tvar bazénu

Vstoupíme-li do vířivky, po chvíli cítíme po těle příjemné mrazení. Abychom si pobyt v tomto úžasném prostředí skutečně vychutnali, neměla by voda příliš pěnit. Mějte na paměti, že pěna se tvoří především u vyhřáté vody při teplotách vyšších, než je tělesná teplota, tedy především u vířivek. Napomáhá tomu právě samotný pohyb vody, což je také častým jevem u bazénů vybavených masážními tryskami.

Vodní pěna vzniká díky povrchovému napětí kapalin a má na ni vliv obsah nečistot a kyselejší pH. Jak se jí zbavit? Nejprve zahájíme kontrolu vody pH testerem, měla by být v optimálním rozmezí od 7,0 do 7,4. Pro její vyrovnání poslouží přípravky pH plus, nebo mínus. Pak teprve lze nasadit tzv. odpěňovač.

vodní pěna

Základní typy odpěňovačů

  • Olejové – jsou účinné díky tenkému olejovému povlaku, který stoupá k hladině, protože je lehčí než voda. Vyrábí se většinou z esterového vosku, nebo z parafínu.
  • Silikonové – účinkují podobně, jako předchozí typ, pouze se jako aktivní prvek využívá s vodou netečný oxid křemičitý (polydimethylsiloxan). Jeho molekuly nemají žádný náboj, s vodou se neslučují, ani se v ní nerozpouští, jsou tedy tzv. hydrofobní.
  • Vodní – využívají vlastností silikonových a olejových prostředků a jsou jakousi jejich kombinací.

zdravá koupel

Přípravky se prodávají většinou ve formě emulze, která se ředí v doporučeném poměru. Obvyklá dávka je v rozmezí od 5 do 10 ml na kubík vody. Omezený účinek preparátu může způsobit starší a více znečištěná voda, jestliže i po opakované aplikaci voda silně pění, doporučuje se její celková obměna.

Život komplikující onemocnění je i Alzheimerova choroba

Někdy do našich životů zasáhnou různé nepříjemné události. K takovým jistě patří i závažná onemocnění. Jedním z těchto onemocnění je Alzheimerova choroba. Je to velmi závažné a plíživé onemocnění, které změní život nejen osobě nemocné, ale i nejbližšímu okolí.

senior

Nástup onemocnění přichází v pozdějším věku a velmi nenápadně. Všimnout si lze náhlých a častých výpadků paměti, zmatenost i projevů agresivního chování, které k tomuto onemocnění bohužel také patří.
Tato nemoc patří k onemocněním, kterým se říká demence. Její příčiny se nám ale stále nepodařilo přesně objasnit a zatím tedy není ani možné ji vyléčit. Lze ji však zpomalit a alespoň lidem v pozdějších stádiích umožnit bezpečný a maximálně důstojný zbytek života, který by bez pomoci ostatních a kvalitní péče nebyl hezký.
Ač není známa přesná příčina, jsou známé rizikové faktory, k nim patří především:

· Vysoký věk, zejména pak nad 65. let
· Mužské pohlaví
· Úbytek acetylcholinu
· Dědičnost
· Časté otřesy hlavy a tedy i určité sporty, např. box

Pokud tedy máte podezření, že se u vás či vašich blízkých vyskytuje tzv. alzheimer, neváhejte navštívit lékaře a podrobit se vyšetření, které vaše obavy může potvrdit či vyvrátit.

Kdy navštívit lékaře

Bojíte se, že nepoznáte příznaky? Zkuste se zaměřit především na to, jak se daná osoba projevuje, zda v chování dochází v poslední době k nějakým změnám. Často vše začíná výpadky paměti, hledáním věcí, které ale běžně každý den používáme a za normálních okolností o nich máme přehled. Hledané věci navíc nacházíme na neobvyklých místech.

Dalším vodítkem však může být i to, že se daná osoba rozplývá nad vzpomínkami z minulosti, ale není schopna si vybavit věci nedávné. Postupně se objevuje i špatná orientace v čase či poruchy řeči ve smyslu hledání vhodných slov a vystižení myšlenek.

demence

Nemocný člověk postupně přestane být soběstačný a sám sobě může být i nebezpečný. Pro jeho okolí je velmi těžké poskytnout mu celodenní péči a často nezbývá jiné řešení, než umístit nemocného do specializovaného zařízení.